Hos Grønne unger har du 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Grønne unger indenfor rimelig tid, og der skal forevises en gyldig kvittering for køb af varen. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.
Reklamationsretten dækker ikke almindelig brugsslitage.

Hvis du ønsker at reklamere, kan vi kontaktes her

Grønne unger
v/Ditte Buur Bækgaard
Frederiksbergvej 29
4180 Sorø
Mail: kontakt@gronneunger.dk
Tlf.: 20 94 96 81

Forbrugerklagenævnet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, Telefon: 4171 5000 Klag til forbrugernævnet